Annuleringsformulier

Dit formulier moet worden ingevuld en verzonden naar info@mycyclingmoments.com als het herroepingsrecht wordt uitgeoefend.

Vul het volgende in en plak in een E-mail:

Twee: My Cycling Moments
Agerbakken 74,
8700 Horsens
Denemarken
E-mail: info@mycyclingmoments.com

Hierbij kondig ik aan dat ik gebruik wil maken van het herroepingsrecht in verband met mijn koopovereenkomst voor de volgende goederen (gelieve het artikelnummer en de artikelnaam te vermelden):

Heb het besteld
Bestellingsnummer
Besteld door (naam)
Adres van de besteller